[Dechreuwr] Sut i Fasnachu Dyfodol Binance

Sut i Fasnachu Dyfodol Binance

Canllaw i Ddechreuwyr i Fasnachu Dyfodol

Mewn masnachu dyfodol, gallwch gymryd rhan mewn symudiadau marchnad a manteisio ar drosoledd hyd at 125x i wneud elw trwy redeg contractau dyfodol hir neu fyr.
Prynir contractau dyfodol gan ddisgwyl y bydd eu gwerth yn codi yn y dyfodol. I’r gwrthwyneb, gall masnachwr werthu contract dyfodol ar y bet y bydd y pris yn gostwng yn y dyfodol.

Ar Binance, gallwch ddefnyddio trosoledd i leihau risg neu elw mewn marchnadoedd cyfnewidiol. Dilynwch y camau hyn i ddechrau masnachu Binance / Binance Futures.

  1. Adneuo USDT / BTC i’ch cyfrif dyfodol gydag ymyl.
  2. Dewiswch y lefel ddefnydd a ddymunir gennych
  3. Dewiswch y math archeb priodol (prynu neu werthu)
  4. Nodwch nifer y contractau yr hoffech fod yn berchen arnynt.

Dyma enghraifft o sut i monetize masnachu eich dyfodol.

BTC / USDT ar y gweill:

비트코인 선물거래

Crynodeb o BTC / USDT:

비트코인 선물거래

Yn y farchnad sbot, dim ond pan fydd gwerth eu hasedau yn cynyddu y gall masnachwyr wneud elw. Mewn cyferbyniad, â masnachu dyfodol, gallwch elw yn y ddwy ffordd pan fydd gwerth ased yn codi neu’n cwympo.

Mae platfform masnachu Binance Futures yn caniatáu i fasnachwyr ddewis dull gwrych o hyd at 125x.

Dechreuwch fasnachu Binance Futures heddiw!

바이낸스 20% 추천인 코드

^^^^^^

Cod Cyfeirio Binance 20%

https://accounts.binance.com/ko/register?ref=FS4JNWH0

 


Argymell swyddi ychwanegol

Hyd at 20% oddi ar Atgyfeirwyr Binance

Leave a Reply

%d bloggers like this: