Sut i drosi bybit i KRW

Sut i drosi bybit i KRW

 

Bore da.

Mae llawer o bobl eisiau paratoi ar gyfer y dyfodol ac ymddeol.

dal cyfrif cynilo, cynilo neu fuddsoddi

rydych chi’n ei wneud

Nawr mae’n bryd casglu’r asedau hyn a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Gwn fod buddsoddi yn bwysig iawn,

Mae’n ymddangos bod pawb yn symud tuag at awyrgylch o fuddsoddiad gweithredol.

Pe bai stociau’n arfer bod yn boeth iawn, yn ddiweddar

ar y farchnad cryptocurrency bitcoin

Mae’r adwaith yn boeth iawn.

Gan fod gan lawer o bobl ddiddordeb mewn defnyddio’r gyfnewidfa dyfodol,

Ynglŷn â sut i arddangos ennill fesul tipyn

Gan eich bod yn chwilfrydig, hoffwn ddangos i chi sut i arddangos Corea a enillodd.

Syml gyda gwefan neu ap

Gallaf ei ddatrys.

I’r rhai nad ydynt wedi ei ddefnyddio eto, newidiwch ef i’r arddangosfa arian cyfred wreiddiol.

Rwy’n credu y byddwch chi’n ei chael hi’n hawdd ei ddefnyddio!

 

 

Mae newidiadau mewn cyfraddau cyfnewid amrywiol yn bosibl ar y gyfnewidfa Bybit.

Ond, os na allwch chi osod yr arddangosfa a enillwyd fesul tipyn,

Efallai y byddai’n syniad da cyfeirio ato a’i newid.

Yn y ddewislen, ewch i Gosodiadau, ac yn y ddewislen Gyffredinol, ewch i Arian Cyfwerth.

Gallwch chi osod y gyfradd gyfnewid i arddangos KRW yn KRW.

 

Enillodd y rhai sy’n gyffyrddus ag arian cyfred heblaw’r Corea

Trosi’r arian cyfwerth yn arian cyfred o’ch dewis.

Gallwch ei weld.

 

mae’n syml iawn

Nid yw llawer o bobl yn gwybod llawer am Bitcoin.

Bydd gennych chi ddigon o rannau.

Am y rheswm hwn, mae’r defnydd o’r gyfnewidfa Bybit hefyd

Mae yna bobl nad ydych chi’n eu hadnabod.

Gosodiadau syml fel arddangos bybit

Peidiwch â meddwl yn rhy galed oherwydd mae’n bosibl ei ddatrys

Efallai y byddai’n werth buddsoddi ynddo.

Mewn gwirionedd, yn Korea, nid oes ymateb i Bitcoin a cryptocurrency.

Roeddwn i ar yr ochr oer, ond trwy’r corona hwn

Mae’n ymddangos bod llawer o bethau wedi newid.

Ac wrth i’r farchnad ddarnau arian dyfu’n sylweddol,

Mae’r dylanwad hefyd yn tyfu.

Rhestrir corfforaethau mawr ar y darn arian

Mae newidiadau mawr yn digwydd y dyddiau hyn.

Yng nghanol hyn, pan wnes i ddarganfod am ByBit,

Mae rhai pobl yn dechrau buddsoddi trwy hyn.

Yn ogystal, gallwch gael gostyngiad o hyd at 20% ar ffioedd comisiwn ar y gyfnewidfa Bybit am weddill eich oes.

Yn y tymor hir, gallwch weld elw mawr.

Wrth gwrs, os byddwch chi’n cofrestru fel cyfradd ddisgownt isel %-10%

Gellir dweud bod yna golled fach.

Os nad ydych wedi cofrestru eto neu heb gofrestru,

Gallwch weld y buddion, felly manteisiwch ar y buddion ffioedd.

Ffi ByBit Dolen Arwyddo Gostyngiad Gydol Oes 20%

 

Y rhai sy’n cofrestru trwy’r ap symudol B5QJY rhaid ei nodi â llaw.

Y rhai a arwyddodd ac a ddefnyddiodd heb fynd i mewn i ailgyfrannwr

gyda sgwrs fyw Cais cofrestru ID Cyfeirio 18499 Os gwnewch chi hynny

Gostyngiad o 20% ar ffioedd oes

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau a manteisio arno!

Heddiw, dangosais ichi sut i arddangos Bybit Won.

Er mwyn ei gwneud hi’n haws buddsoddi mewn bitcoin yfory

Byddwn yn postio gwybodaeth ddefnyddiol.

%d bloggers like this: