Đăng ký nhập ID giới thiệu Binance

바이낸스 추천인 아이디 타이포 그래피 이미지

 

Trong các sàn giao dịch ở nước ngoài, có thể nói Binance là duy nhất.

Ngoài khối lượng giao dịch, có nhiều lợi thế so với các sàn giao dịch trong nước trong nhiều lĩnh vực như hợp đồng tương lai, bệ phóng, đặt cược và tiền gửi.

Đây là mã giới thiệu sẽ giảm giá 20% phí trên Binance Exchange.

 

Đầu vào giới thiệu Binance

Nhấp vào văn bản bên trên hoặc hình ảnh bên dưới để chuyển đến cửa sổ đăng ký mã giới thiệu / giới thiệu.

 

 

Mã giới thiệu Binance

 

Vui lòng đảm bảo kiểm tra xem ID giới thiệu được viết như trên trước khi đăng ký.

 

Chiết khấu phí được áp dụng cho cả giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn.

Tỷ lệ chiết khấu phí giao dịch giao ngay là 20% / Tỷ lệ chiết khấu phí giao dịch kỳ hạn là 10%. (Đây là mức chiết khấu áp dụng tối đa)

 

 

바이낸스 추천인 최대 20% 할인

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: