Registracija unosa ID-a preporuke Binance

바이낸스 추천인 아이디 타이포 그래피 이미지

 

U inozemnim razmjenama, za Binance se može reći da je jedinstven.

Pored obima trgovine, u mnogim oblastima postoje brojne prednosti u odnosu na domaće berze, poput fjučersa, lansirne rampe, uloga i depozita.

Evo referalnog koda koji će vam dati 20% popusta na naknade na Binance Exchange.

 

Binance referalni ulaz

Kliknite gornji tekst ili donju sliku da biste otvorili prozor za registraciju koda preporuke / preporuke.

 

 

Binance referalni kod

 

Molimo provjerite je li preporuka napisana kao gore prije prijave.

 

Popust na naknadu odnosi se na spot i futures transakcije.

Diskontna stopa provizije za spot transakciju iznosi 20% / stopa popusta za fjučers transakciju iznosi 10%. (Ovo je maksimalno primjenjiva diskontna stopa)

 

 

바이낸스 추천인 최대 20% 할인

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: