Cofrestru Mewnbwn ID Cyfeirio Binance

바이낸스 추천인 아이디 타이포 그래피 이미지

 

Mewn cyfnewidiadau tramor, gellir dweud bod Binance yn unigryw.

Yn ogystal â chyfaint masnachu, mae yna lawer o fanteision dros gyfnewidfeydd domestig mewn sawl maes fel dyfodol, lansiad, staking, a dyddodion.

Dyma god atgyfeirio a fydd yn rhoi gostyngiad o 20% i chi ar ffioedd ar Binance Exchange.

 

Mewnbwn Cyfeirio Binance

Cliciwch y testun uchod neu’r ddelwedd isod i fynd i ffenestr arwyddo’r cod atgyfeirio / atgyfeirio.

 

 

Cod Cyfeirio Binance

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio bod yr ID Cyfeirio wedi’i ysgrifennu fel uchod cyn cofrestru.

 

Mae’r gostyngiad ffioedd yn cael ei gymhwyso i drafodion sbot a dyfodol.

Cyfradd disgownt ffioedd trafodion ar hap yw 20% / Cyfradd disgownt ffi trafodion y dyfodol yw 10%. (Dyma’r gyfradd ddisgownt uchaf berthnasol)

 

 

바이낸스 추천인 최대 20% 할인

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: