Binance Referral ID Input Регистрация

바이낸스 추천인 아이디 타이포 그래피 이미지

 

При задгранични борси Binance може да се каже, че е уникален.

В допълнение към обема на търговията, има много предимства пред вътрешните борси в много области като фючърси, стартиране, залагане и депозити.

Ето референтен код, който ще ви даде 20% отстъпка от таксите на Binance Exchange.

 

Binance препоръчан вход

Щракнете върху текста по-горе или изображението по-долу, за да отидете в прозореца за регистрация на реферал / код на реферал.

 

 

Код за препращане на Binance

 

Моля, уверете се, че сте проверили дали препоръчителният идентификатор е написан по-горе, преди да се регистрирате.

 

Отстъпката от таксата се прилага както за спот, така и за фючърсни сделки.

Лихвеният процент на таксата за спот транзакция е 20% / Фучърсният процент на таксата за транзакция е 10%. (Това е максимално приложимият дисконтов процент)

 

 

바이낸스 추천인 최대 20% 할인

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: